سهامدار

25

آگوست'20

معنی سهامدار حقیقی و حقوقی در بورس

چند نوع سهامداران داریم؟ ما دو نوع سهامدار داریم؛ سهامداران حقیقی یا خرد و سهامداران حقوقی یا عمده به چه …

مشاهده

21

آگوست'20

اصلاح قیمت در بورس

اصلاح قیمت در بورس به چه معناست؟ اصلاح قیمت در بورس به این معنی است که زمانی که احساس شود …

مشاهده
کلیه حقوق متعلق به آکادمی ایران آموزش می باشد.